header-beeld

header900

Ino Alberga

Ino Alberga, oprichter van Sportacademie Jurojin, is geboren op 14 november 1948 te Paramaribo, Suriname. Op de middelbare school maakte hij kennis met het judo, een sport die hij twee jaar beoefende. In 1968 vertrok hij naar Nederland om te studeren. Via de Universitaire Sporthal kwam hij in aanraking met het karate. Deze vechtkunst fascineerde hem dermate dat hij zich inschreef bij de toenertijd enige karateschool in Leiden, waar hij na enige tijd assistent-leraar werd. Hier trainde hij ook ca. 1½ jaar jiu-jutsu en daarnaast deed hij twee jaar taekwondo.

Op 10 december 1978 slaagde hij voor zijn tweede dan, op 4 juni 1982 voor zijn derde dan en op 10 april 1987 voor zijn vierde dan. In 1978 begon hij bij de toenmalige Budo Bond Nederland aan de opleiding voor karateleraar en in februari 1984 was hij één van degenen die als eersten slaagden voor het WVC/NSF erkende examen van de in 1980 opgerichte Karate-do Bond Nederland. Voorts was hij jarenlang kumite- en kata scheidsrechter bij de KBN.

Door de wereldberoemde Thom Harinck van de bekende Amsterdamse sportschool "Chakuriki" maakte hij kennis met het Muay Thai. Net als bij het Karate, waar hij vele jaren secretaris van de nationale shotokan stijl groepering vereniging (BSN) was, raakte hij betrokken in de bondspolitiek van het Muay Thai waar hij sindsdien diverse functies vervulde. In 1996 richtte hij samen met Ab Echteld de International Mixfight Association op - een organisatie waar inmiddels meer dan 20 landen bij aangesloten zijn en waarvan hij thans president is.

Voor zijn vele werk in de Thai- en kickboks en martial arts-wereld ontving hij als blijk van waardering van de Engelse Karate Free Style Kick Boxing Bond "Su Tan Doo" en van Sifu (Dschero Khan) Meijer een vijfde dan. Zowel voor Loek als Robert-Jan is Ino Alberga hun belangrijkste leraar in de externe stijlen. Zijn open mind en zijn wil om de training stof continu te verbeteren of aan te passen met aspecten uit andere stijlen en vormen zijn een belangrijke invloed op de training bij Sung.